profile1

InnovatieZorg vernieuwing

profile2

FotografieAnaloge fotografie

Fotografie

Embedded Image

Instagram account

Innovatie

Linkedin

0640595779

Email

Visie


Op grond van mijn ervaring als verpleegkundige en change agent in de gezondheidszorg geloof ik in innovatie in de gezondheidszorg ter bevordering van positieve gezondheid. Hierbij staat het vermogen om aan te passen en het voeren van een eigen regie in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen centraal (Huber, 2014). Al 15 jaar beoefen ik het vak zorgverlener als verzorgende, teamleider, zorgcoördinator, consultant in de werving en selectie en als verpleegkundige. Hierbij heb ik ervaring opgedaan binnen de klinische setting, de psychiatrie en de ouderenzorg. In mijn huidige functie bekleed ik de rol van aanjager innovatie, verpleegkundige en opleider, allen op het gebied van innovatie. Binnen deze verschillende werkzaamheden ben ik ervan overtuigd dat zowel de klant als de zorgverlener de voornaamste rol heeft in het bepalen van de levering van diensten. Binnen het leveren van innovatieve diensten is dat niet anders.
Mijn volledig persoonlijk manifest

Aafje thuiszorg huizen en zorghotels


Bij Aafje vernieuwen wij op de gebieden eigen regie en levensgeluk van de klant en het vergroten van het werkplezier en doelmatigheid van zorgverleners. Specifieker hebben we in de organisatie een strategie met verschillende lange termijn doelen opgesteld die hier voor zorgen. Daarnaast werken wij samen met bedrijven om tot juiste oplossingen te komen voor uitdagingen die opgehaald worden door de zorgverleners en klanten.
Aafje online

Zorgvernieuwers


Met het netwerk Zorgvernieuwers 2018 brengt Viland Zorgvernieuwers, experts en partijen samen om met elkaar vernieuwingen in de langdurende zorg te realiseren. Om grotere veranderingen te realiseren vindt Vilans het belangrijk om aan te sluiten bij de Zorgvernieuwers van Nederland. Zij hebben een eigen kijk op uitdagingen en ideeën over de toekomst van de langdurende zorg. Zij zetten zich dagelijks in met een enorme gedrevenheid. Vilans wil hen graag ondersteunen door hen te verbinden met andere Zorgvernieuwers, experts en partijen die de benodigde kennis, contacten, ervaring en energie inbrengen. Samen kan er een grotere verandering in de langdurende zorg gerealiseeerd worden dan ieder voor zich. De deelnemers aan de projecten die zo ontstaan vormen samen het netwerk Vilans Zorgvernieuwers 2018.
Zorgvernieuwers online

Innovisie Podcast


De innovisie podcast is een online radio programma over innovatie in zorg en welzijn. De podcast is opgenomen door Jethro Hardeman en Gerwin Vis. Wij werken beide in de gezondheidszorg en hebben een passie voor innovaties die de zorg beter, slimmer en leuker kunnen maken.
Innovisie podcast online